2021

Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Justisbudsjettet: En liten start
30.11.2021

SV er blitt enige med regjeringspartiene om en økning i inntektsgrensen for fri rettshjelp. 15 prosent er en start, men monn...

Les mer
Har du ferie til overs?

Ferie er et gode i arbeidsforholdet som langt på vei styres av ferielovens bestemmelser, med rammer for når ferien kan og sk...

Les mer
Samarbeid med Equality Check
24.11.2021

Juristforbundet jobber for likestilling og mangfold, og har nå inngått et samarbeid med Equality Check. Equality Check er en...

Les mer
Hvor jobber jurister best?
15.11.2021

Mange arbeidsgivere planlegger nå hvordan den nye arbeidshverdagen skal se ut, etter pandemien. Juristforbundet ønsker å bis...

Les mer
Enighet med Spekter om ny hovedavtale
12.11.2021

Torsdag 11. november kom Akademikerne til enighet med Spekter om ny hovedavtale. Avtalen gjelder frem til 31. desember 2025....

Les mer
Juristforbundet deltok i statsbudsjetthøring
12.11.2021

Torsdag 11. og fredag 12. november deltok Juristforbundet på høring i Stortinget, i forbindelse med statsbudsjettet for 2022...

Les mer
Forhandlinger om hovedavtalen i Spekter
11.11.2021

Hovedsammenslutningene (Akademikerne, SAN, LO, YS og UNIO) og Spekter samles denne uken i Nydalen til hovedavtaleforhandling...

Les mer
Stor økning i lønnsforskjell mellom juristmødre -og fedre
10.11.2021

Siden 2007 har lønnsforskjellen økt med 12 prosent. Dette til tross for at begge kjønn har like karriereønsker.

Les mer
Det norske storting med løver
Det norske storting med løver
Dommerforeningen er bekymret over utviklingen i salærsatsen
08.11.2021

Dommerforeningen er bekymret over at det ikke foreslås noen reell økning i salærsatsen i endringene til statsbudsjettet for ...

Les mer
Line Vold og Espen Rostrup Nakstad tildeles årets Akademikerpris
08.11.2021

- Vold og Nakstad har demonstrert verdien av tung fagkunnskap kombinert med fantastisk formidling i en krisesituasjon, sier ...

Les mer
Juristforbundet støtter Advokatforeningens salærkrav
05.11.2021

Juristforbundet støtter Advokatforeningens krav om forhandlingsrett for salærsatsen ved fri rettshjelp, en bærekraftig salær...

Les mer
Jusstudiet er undervurdert og underfinansiert

Kunnskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal ta en fullstendig gjennomgang av hvordan høyere utdanning og forsknin...

Les mer
Her er mottakerne av høstens mastergradsstipend
28.10.2021

Juristforbundet deler årlig ut inntil åtte mastergradsstipend a kr. 25 000, fordelt på vår- og høstsemesteret. Det kom inn s...

Les mer
Norges Juristforbund støtter TV-aksjonen
22.10.2021

Juristforbundet gir 50 000 kroner til årets TV-aksjon, som går til Plans arbeid mot barneekteskap. TV-aksjon gjennomføres sø...

Les mer
Kan svekke kvalifikasjonsprinsippet
14.10.2021

Statlig sektor har fremdeles den høyeste andelen av midlertidige ansatte. Regjeringens forslag om unntak fra kravet om offen...

Les mer
Partene er enige om å utsette forhandlinger om revisjon av hovedavtalen i staten
05.10.2021

Forhandlingsstart blir i løpet av desember 2021. - Dette er ikke første gang avtalen prolongeres og var som forventet, dessv...

Les mer
Gi oss en studiestøtte å leve av!
28.09.2021

Dagens studiestøtte er ikke til å leve av. De fleste studenter må enten jobbe mye ved siden av studiene eller få hjelp hjemm...

Les mer
Slik skriver du lønnskrav
21.09.2021

Juristforbundet opplever at flere medlemmer har spørsmål om hvordan de skal skrive et lønnskrav. Her får du noen tips på hva...

Les mer
Arbeid for innsattes rettssikkerhet hedres
08.09.2021

Rettssikkerhetsprisen 2021 er tildelt advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist for deres utrettelige og å...

Les mer
1 2 3 4