Norges Juristforbund støtter TV-aksjonen

Publisert 22.10.2021

Juristforbundet gir 50 000 kroner til årets TV-aksjon, som går til Plans arbeid mot barneekteskap. TV-aksjon gjennomføres søndag 24. oktober.

Hvert tredje sekund blir en jente giftet bort et sted i verden. I 2017 forbød myndighetene i Malawi barneekteskap ved lov. Lovendringen er et svært viktig skritt i riktig retning, men vi er langt fra i mål. 40 prosent av jentene i landet blir fortsatt giftet bort. Og konsekvensene av barneekteskap er store; de opprettholder fattigdom, vold og overgrep.

Barn skal få være barn, ikke brud

Jenter som giftes bort mister muligheten til å gå på skole. Skolegang kan være den eneste veien ut av fattigdom, og for et barn er det vanskelig å verge seg selv mot vold og overgrep fra en voksen. Derfor skal årets TV-aksjon jobbe for å få slutt på barneekteskap. Årets aksjon har som mål at jenter får bli på skolen, at barn, unge og eldre får opplæring i jenters rettigheter og i likestilling, og at lovverket skal beskytte barn fra å bli giftet bort. Barn skal få være barn, ikke brud.

– Vi i Juristforbundet er glade for å kunne bidra til det viktige arbeidet Plan gjør. Årets TV-aksjon skal gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid. I tillegg gjør den oss oppmerksomme på en problemstilling som dessverre er vanligere enn mange av oss er klar over, sier president i Norges Juristforbund Håvard Holm.