Juristforbundet støtter Advokatforeningens salærkrav

Publisert 05.11.2021

Leder av Juristforbundet – Privat, Anders Schrøder Amundsen, og president i Juristforbundet Håvard Holm. Foto Thomas Haugersveen/Gangnes

Juristforbundet støtter Advokatforeningens krav om forhandlingsrett for salærsatsen ved fri rettshjelp, en bærekraftig salærsats og omgjøring av halveringen av reisesalæret, sier Juristforbundets president Håvard Holm, og leder av Juristforbundet – Privat, Anders Schrøder Amundsen.

– Problemet er todelt. Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp er for lav, og advokatene som yter fri rettshjelp, får for lite. Det medfører at altfor få får tilgang til juridisk bistand. I tillegg gjør man altså bistand til samfunnets svakeste til de minst attraktive oppdragene for advokatene. Det bidrar ikke til likhet for loven, hevder Holm og Schrøder Amundsen.

Tvunget til å gjøre noe

Rapporten «Tilgang til tvisteløsning og rettshjelp» ble utarbeidet av Juristforbundet og Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo i 2020. Rapporten peker på at vi har store udekkede rettshjelpsbehov.

Tilgangen til rettsråd og adgangen til å søke konfliktløsning er grunnleggende i en rettsstat. I dag har du ikke krav på fri rettshjelp dersom du tjener mer enn brutto 246 000 kroner per år. De frivillige rettshjelptiltakene driftes fra hånd til munn, og reguleringen av den offentlige salærsatsen for fri rettshjelp har over lang tid vært lavere enn lønns- og prisutviklingen.

Rettssikkerhet for folk flest

– Dette er alvorlig for rettssikkerheten for vanlige folk, og man er tvunget til å gjøre noe nå. Juristforbundet støtter derfor Advokatforeningen og kravene de fremmer, sier Håvard Holm og Anders Schrøder Amundsen.