2021

20. mai 2021
Rettssikkerhetskonferansen i sal og på skjerm

Rettssikkerhetskonferansen er i år tilbake i Gamle Logen – med fremmedkrigere, mediepåvirkning av straffesaker, juristmangel...

19. mai 2021
Humanitær støtte til rettshjelp og Guatemala

Hvert år inngår Juristforbundet humanitære samarbeidsavtaler med utvalgte organisasjoner som vektlegger rettssikkerhet, noe ...

19. mai 2021
Juristforbundet vil ha mer lavterskel rettshjelp

Mange av oss trenger hjelp til å forstå det kompliserte lov- og regelverket, få vite hvilke rettigheter og plikter vi har. D...

18. mai 2021
Brudd i forhandlingene for stat og kommune

Akademikerne brøt lønnsforhandlingene både i stat og kommune 26. april. Fristen for å komme til enighet i meklingen er ved m...

30. april 2021
Akademikerne bryter lønnsforhandlingene i Oslo

En god lønnsvekst er avgjørende for at Oslo kommune ikke skal tape i konkurransen med privat sektor. Det er synd at kommunen...

30. april 2021
Akademikerne bryter i kommunesektoren

Våre lektormedlemmer har forventninger om et godt oppgjør – og det fortjener de. Det handler om mye mer enn den eksepsjonell...

30. april 2021
Akademikerne bryter forhandlingene med staten

Akademikerne har brutt lønnsforhandlingene i staten. – Statens tilbud vil i realiteten gi våre medlemmer reallønnsnedgang.  ...

26. april 2021
Akademikerne krever reallønnsvekst i staten

- Pandemien har vist hvor viktig det er at staten har omstillingsevne og leverer gode, effektive tjenester. Det kan vi ikke ...

23. april 2021
Krever klar reallønnsvekst for høyt utdannede

- En god lønnsvekst er avgjørende for at ikke Oslo skal tape i konkurransen med privat sektor, sier Erik Graff, forhandlings...

22. april 2021
Lønnsoppgjøret er i gang

Årets lønnsoppgjør et såkalt mellomoppgjør. Dette betyr at det bare forhandles om lønn. Revisjoner av avtaleverket skal i ut...

22. april 2021
Juristforbundet i stortingshøring om jusutdanningen

Debatten har rast etter at regjeringen foreslo å endre gradsforskriften, og på den måten åpne for at flere skal kunne tilby ...

21. april 2021
Forventer reallønnsvekst for kommuneansatte

De siste årene har vi opplevd frontfaget som en tvangstrøye i oppgjørene. Lønnsforhandlingene må sørge for at ikke høyt utda...

16. april 2021
Krever reallønnsvekst for sykehusansatte

Sykehusansatte har stått i frontlinjen i pandemien og demonstrert hvor uunnværlige de er for samfunnet. Samtidig sliter mang...

14. april 2021
Oppstart av forhandlingene i Spekter-SAN

A-delsforhandlingene i Spekter SAN har startet i dag hvor særlig forhandlingsprosessen med frister blir behandlet; blant ann...

7. april 2021
Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samm...

25. mars 2021
- Offentlig sektor må ikke tape kampen om høyt utdannede

Fjorårets oppgjør var svakere for ansatte i staten, kommunene og sykehusene enn i privat sektor, viser endelig rapport fra T...

22. mars 2021
Både for kommunen og innbyggerne

De kommunene som har ansatte jurister, fortrinnsvis bruker den juridiske kompetansen som støtte for ledelse og stab, dessute...

22. mars 2021
Rett til veiledning og klage

– Det er vesentlig at innbyggernes lovbestemte rett til veiledning, klage og overprøving sikres uavhengig av geografisk tilh...

22. mars 2021
Trenger juridisk veiledning fra kommunen

De fleste områder hvor kommunen utøver myndighet er regulert i lov og forskrifter. Innbyggerne har derfor et stort behov for...