Juristforbundet i stortingshøring om juridisk utdanning

Publisert 20.04.2021

Visepresident Katrine Bratteberg og president Håvard Holm: Foto: Thomas Haugersveen

Juristforbundets presidenten og visepresidenten møter i dag kl. 12.00 på høring i Stortinget om stortingsmelding om styring av statlige universiteter og høyskoler.
Stortingsmeldingen inneholder bl.a. forslaget om oppheving av gradsforskriften og åpning for masterutdanning i rettsvitenskap ved flere utdanningsinstitusjoner enn de tre eksisterende juridiske fakultetene.