Krever reallønnsvekst for sykehusansatte

Publisert 16.04.2021

Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse. Foto: Akademikerne

Sykehusansatte har stått i frontlinjen i pandemien og demonstrert hvor uunnværlige de er for samfunnet. Samtidig sliter mange sykehus med å rekruttere og beholde leger og andre høyt utdannede, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse.

Fredag 16. april starter årets lønnsforhandlinger i sykehusene.

- Vi har en klar forventning om reallønnsvekst for våre medlemmer i år. Hvert sykehus må kunne bruke lønnsforhandlingene aktivt for å dekke sine ulike behov. Vi forventer at det er frie, reelle forhandlinger ved det enkelte sykehus, sier Rune Frøyland, leder for Akademikerne helse.

Tvangstrøye i forhandlingene

Frontfaget har de siste årene utviklet seg til å bli en tvangstrøye i forhandlingene i offentlig sektor. Frøyland advarer mot utviklingen:

- Vi opplever at lønnsveksten nærmest dikteres av resultatet i industrien. For å sikre at sykehusene lykkes med å rekruttere og beholde ansatte må frontfagsmodellen praktiseres slik den var ment: Som en norm over tid, sier Frøyland.

Pandemien har ført til utsettelse og avlysning av helt nødvendig etter- og videreutdanning for sykehusansatte. Akademikerne går også inn i oppgjøret med en forventing om at dette må løses.

- Koronakrisen har ført til store forsinkelser i utdanningen til mange leger og psykologer i spesialisering, og til manglende oppdatering for spesialister. Vi ser at dette potensielt vil medføre utfordringer for den samlede kompetansen, og dermed for kvaliteten på helsetjenestene. Vi er bekymret for hvordan dette påvirker kompetansesituasjonen i sykehusene, og lønnsutviklingene for våre medlemmer, avslutter Frøyland.