Foreslå kandidater til Rettssikkerhetsprisen

Publisert 07.04.2021

Foto: iStock/porcorex

Noen gjør mer for rettssikkerheten enn andre. Noen kjemper hardere for at loven skal være lik for alle, at alle skal ha samme mulighet for å få de rettighetene lov- og regelverket gir dem. Det er disse Juristforbundet ønsker å trekke fram som eksempler og helter – som verdige til Rettssikkerhetsprisen 2021.

Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lenger tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.
  • Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.
  • Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.
  • Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Prisen er på kr 100 000,-. Den deles ut på Rettssikkerhetskonferansen onsdag 6. oktober 2021 i Gamle Logen og på nett.

Juryen for Rettssikkerhetsprisen består av:

  • Anders Anundsen, advokat i advokatfirmaet Lønnum DA, tidl. justisminister.
  • Eirin Eikefjord, jurist, politisk redaktør i Bergens Tidende.
  • Anine Kierulf, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, spesialrådgiver ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.
  • Susann Funderud Skogvang, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett.
  • Jon Wessel-Aas, partner/advokat (H) i Advokatfirmaet Lund & Co DA, leder av Advokatforeningen.

Forslag til kandidater sendes Juristforbundet, att: Jan Lindgren på e-post jl@juristforbundet.no, alternativt Kristian Augusts gate 9, 0164 Oslo. Forslagene må inneholde kandidatens navn, kontaktinformasjon og en skriftlig begrunnelse.

Øvrige kriterier og mer informasjon finner du her

Frist for nominering er 7. mai 2021.

Se opptak av Rettsikkerhetskonferansen 2020