Rettssikkerhetskonferansen i sal og på skjerm

Publisert 20.05.2021

Foto: iStock/porcorex

Rettssikkerhetskonferansen er i år tilbake i Gamle Logen – med fremmedkrigere, mediepåvirkning av straffesaker, juristmangel i kommuner og Rettssikkerhetsprisen som noen av programpostene.

Forhåpentligvis kan alle som ønsker, følge det spennende programmet i storsalen. Men har du lang reisevei eller smittevernet begrenser størrelsen på publikum, kan du følge konferansen på en skjerm nær deg.

Rettssikkerhetskonferansen holdes i år 6. oktober i Gamle Logen i Oslo.

Fremmedkrigere og juristmangel

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl ved Universitetet i Oslo, kjent som fast kommentator under det amerikanske presidentvalget i NRK, vil holde et innlegg med arbeidstittelen «Fremmedkrigere, krigsforbrytelser og folkerett». Det finnes mange meninger om dette temaet, og på konferansen får vi høre advokat Nils Christian Nordhus og forsker/forfatter/kommentator Asle Toje, som også er nestleder i Nobelkomiteen.

Nesten halvparten av norske kommuner mangler in house juridisk kompetanse. Det går på bekostning av innbyggernes rettssikkerhet, hevder leder av Juristforbundet – Kommune, Benedicte Gram-Knutsen, fra Gamle Logens talerstol. Vi møter også helse- og omsorgssjef Anne Berit Vullum i Sunndal kommune, som har valgt å ansette en jurist for å sikre et lovmessig tjenestetilbud på sitt fagområde.

Mediene som venn eller fiende

Påvirker mediene utfallet av straffesaker? Spør Juristforbundets kommunikasjonsrådgiver Vegard Valestrand. Blant dem som skal svare på spørsmålet, er politisk redaktør Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv og advokat Marius Oscar Dietrichson, leder av Advokatforeningens forsvarergruppe.

Programmet for Rettssikkerhetskonferansen er under utarbeidelse, så det vil dukke opp flere temaer og bidragsytere i tiden fremover. Men som sedvanlig vil Rettssikkerhetsprisen deles ut, og prisvinneren vil holde årets Rettssikkerhetsforedrag. Også åpningen av konferansen ved Juristforbundets president Håvard Holm følger tradisjonen, og det hele bindes sammen av årets konferansier, advokat Ida Andenæs.

Se fjorårets Rettssikkerhetskonferanse