Trenger juridisk veiledning fra kommunen

Publisert 22.03.2021

iStock/Michelr45

De fleste områder hvor kommunen utøver myndighet er regulert i lov og forskrifter. Innbyggerne har derfor et stort behov for juridisk veiledning fra kommunen. Dette er et vesentlig argument for at enhver kommune bør ha minst én jurist ansatt.

Hele 94 prosent av befolkningen mener tilgang til juridisk veiledning for alle er viktig, mens bare 42 prosent vet at saksbehandlere i offentlige etater har plikt til å gi juridisk veiledning i den enkeltes sak. Dette viser undersøkelsen fra Respons Analyse. Hvem som helst kan ikke gi denne veiledningen. Oppgaven krever solid juridisk kompetanse.

96 prosent mener likhet for loven er en viktig samfunnsverdi, men bare 62 prosent er enig i at loven er lik for alle uavhengig av bosted og økonomi. Det burde ikke være slik at bostedskommunen avgjør om du får rettighetene dine.