2021

22. mars 2021
Tør du stole på en som ikke har riktig kompetanse?

Ville du godtatt at en elektriker gjorde et kirurgisk inngrep på deg? Neppe. Likevel godtar mange av oss, uten å vite det, a...

16. mars 2021
Innbyggernes rettssikkerhet er truet uten jurister i kommunene

Kommunene fatter vedtak og beslutninger av stor betydning for innbyggerne. Feil i saksbehandlingen og feil lovforståelse kan...

Sverre Bromander
11. mars 2021
Likelønn er et felles ansvar

– Likestilling er ikke bare kvinnenes kamp. Det er vår felles kamp. I denne kampen står likelønn helt sentralt. Her har vi f...

Sverre Bromander
8. mars 2021
Juristforbundets lønnsundersøkelse bekrefter at frontfaget har blitt en tvangstrøye

Rammen for frontfaget i lønnsoppgjøret for 2020 var 1.7 %. Resultatene i den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutva...

3. mars 2021
Kari Tønnessen Nordli ny leder i Akademikerne stat

- Jeg gleder meg til å ta fatt på viktige oppgaver sammen med et veldig kompetent forhandlingsutvalg, sier Nordli.

Juridisk forskning er en investering i retts­sikkerhet

For å bygge kunnskap, trenger vi forskning. Det er derfor all grunn til å lytte når de juridiske fakultetene over lengre tid...

19. februar 2021
Rettssikkerhetsprisen til journaliststipender

Som kjent gikk fjorårets Rettssikkerhetspris til den norske rettsstaten, representert ved de fire statsmaktene. Senere beslu...

Sverre Bromander
17. februar 2021
– Frontfagsmodellen har blitt en tvangstrøye

Teknisk beregningsutvalg rapporterer at statlig sektor i fjor var alene om å holde seg innenfor lønnsrammen til frontfaget. ...

9. februar 2021
– Fjernundervisning når ikke fysisk undervisning til anklene

Høyoppløst undervisning på skjerm når ikke den normale fysiske undervisningen til anklene (eller til sokkeholderne, som dans...

Tillitsvalgtes rolle i varslingssaker

Juristforbundets Advokatkontor får stadig forespørsler om bistand i varslingssaker. Vår erfaring er at dette er komplekse sa...

25. januar 2021
Få med deg Arbeidslivets klimauke

Mandag 25. januar starter Arbeidslivets klimauke, som er et samarbeid mellom NHO, LO, KS, Unio, Spekter, Virke og Akademiker...

21. januar 2021
Lindis gikk opp i lønn ved å bruke lønnsstatistikk

Lindis Stranden har flere ganger gått opp i lønn ved å bruke Juristforbundets lønnsstatistikk i forhandlinger på jobben. Nå ...

13. januar 2021
Økt arbeidsbelastning i Sverige under pandemien

Arbeidsmengden og stresset ligger på et høyere nivå blant ansatte og ledere nå under pandemien. Det viser en undersøkelse so...

12. januar 2021
Juristforbundets Inkluderings- og mangfoldsutvalg søker medlemmer

Vil du bidra til å påvirke inkludering og mangfold i arbeidslivet? Vil du arbeide sammen med andre dyktige medlemmer av Juri...

Silhuett av kvinne i stor døråpning
Ny dom: Høyesterett har definert grensen for hva som er seksuell trakassering

Den 22. desember 2020 ga Høyesterett en kvinnelig industrimekaniker medhold i at hun ble seksuelt trakassert av to kunder. D...

8. januar 2021
Har du riktig lønn?

Lønnsundersøkelsen for 2020 er nå sendt ut til alle yrkesaktive medlemmer. Resultatene vil gjøre at du kan sammenligne lønne...

7. januar 2021
Danske økonomer danker ut jurister på lønn

Utdanning som dreier seg om tall – økonomi, matematikk og statistikk – gir et klart høyere lønnsnivå enn rettsvitenskap i Da...