Få med deg Arbeidslivets klimauke

Publisert 25.01.2021

Mandag 25. januar starter Arbeidslivets klimauke, som er et samarbeid mellom NHO, LO, KS, Unio, Spekter, Virke og Akademikerne. Her får du oversikt over de viktigste foredragene og seminarene.

- Morgendagens ansatte vil jobbe på grønne, bærekraftige arbeidsplasser. Alle bedrifter kan gjøre noe for å for å bli mer klimavennlige – og jeg oppfordrer alle arbeidsgivere til å ta å ta grep for å redusere sine utslipp. Det tjener både arbeidsplassene, den enkelte og kloden på, sier Kari Sollien.

Hvert år arrangerer arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i Norge en klimauke. Målet med klimauken er at både arbeidsgivere og arbeidstakere gjør en større innsats for klimaet.

Webinar med foredrag og debatter

Årets klimauke skjer på nettet i tidsrommet 25. – 31. januar. Hver dag gjennom hele uken kan du følge webinarer med foredrag og debatter.

Hvordan kan åpning av bekker bidra til bedre klimatilpasning og økt biologisk mangfold? Teknas webinar som finner sted tirsdag 26. januar kl. 11, tar for seg åpning av Hovinbekken i Oslo som case. Les mer

Samfunnsviterne har satt sosial bærekraft øverst på sin agenda. Onsdag 27. januar kl 19 tematiserer de hvordan vi kombinerer vi klimakamp med målet om et bedre samfunn for alle. Klimapsykolog og leder av Senter for bærekraft og energi ved BI Per Espen Stoknes innleder. Les mer.

Du kan også følge arrangementene til de andre hovedorganisasjonene. LO vil under klimauken tematisere rettferdig omstilling, Virke sirkulærøkonomi, mens KS og Utdanningsforbundet arrangerer seminar om bærekraft i barnehager og skoler.

Arbeidslivets organisasjoner - Akademikerne, Unio, LO, Spekter, Virke, KS og NHO - ønsker å gjøre det lettere for virksomheter å jobbe med miljø- og klimatiltak. Derfor inviterer vi virksomheter til å bli med på Arbeidslivets klimauke. Store og små virksomheter oppfordres til å bruke nettopp denne uken til å snakke om klima på jobben, hvilke tiltak som kan settes i gang, og gjennom samarbeid sette i gang det grønne skiftet på jobben.

Les programmet