8. mars: Det er vanskelig, men ikke gi deg

Publisert 08.03.2021 av Farah Ali, leder av Juristforbundets kvinneutvalg

Foto: Tuva Grønning

SSB rapporterer at kvinner tjener 89.3 % av menns lønn. Juristforbundets lønnsundersøkelse viser at kvinnelige jurister tjener 84,2 % av en mannlige jurister. Jeg er ikke den første til å si dette, og kommer ikke til å bli den siste. Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn handler ikke om manglende kunnskap, erfaring og innsats, men om holdninger og kultur.

Jurist- og advokatbransjen er en tradisjonell bransje med et stort forbedringspotensiale. At dette er et sisyfosarbeidet er imidlertid ingen grunn til å gi seg. Jeg sier som Kjell Ivar i Telias tv reklame - Det er faktisk ganske vanskelig, men du skal ikke gi deg bare for det.

Kvinnedagen er dagen hvor vi skal minne oss selv på at vi kan skape endring hvis vi vil.