Tør du stole på en som ikke har riktig kompetanse?

Publisert 22.03.2021

Foto: iStock/Michelr45

Ville du godtatt at en elektriker gjorde et kirurgisk inngrep på deg? Neppe. Likevel godtar mange av oss, uten å vite det, at ansatte uten juridisk utdanning foretar tunge juridiske vurderinger i kommuner over hele landet. Dette går ut over rettssikkerheten til innbyggerne.

Jurister og deres kompetanse savnes flere steder i Norge. Det står dårligst til i de minste kommunene. Av kommunene med under 3000 innbyggere, manglet 42 prosent jurister i administrasjonen. Det ble avdekket i en rapport fra Telemarksforskning i 2019.

Fraværet av jurister fører til at ansatte uten juridisk utdanning foretar juridiske vurderinger og beslutninger. Dette kan lede til inhabilitet, rolleblanding og mangelfull håndtering av alt fra byggesaker til barnevern.

Hver fjerde kommune i Finnmark klarer ikke å ivareta rettssikkerheten til egne innbyggere. Deler av tjenesteproduksjonen og forvaltningspraksisen er faktisk i strid med loven. Dette viser en rapport fra NIVI Analyse fra 2018.