Rettssikkerhetsprisen til journaliststipender

Publisert 19.02.2021

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (fra høyre), statsminister Erna Solberg, høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øie og generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund gratuleres med Rettssikkerhetsprisen av (i midten) Juristforbundets president Håvard Holm (foto: Jørgen Nordby).

Som kjent gikk fjorårets Rettssikkerhetspris til den norske rettsstaten, representert ved de fire statsmaktene. Senere besluttet de fire prisvinnerne at Norsk Presseforbund skulle finne et formål for prisen på 100 000 kroner. Nå er det klart at summen skal brukes til stipender for journalister for å skrive om rettssikkerhet og demokrati.

Rettssikkerhetsprisen ble utdelt til stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og generalsekretæren i Norsk Presseforbund under en høytidelighet i lagtingssalen i august i fjor. De ga Presseforbundet oppdraget med å finne et formål for prissummen.

Styret i Presseforbundet har nå vedtatt å slå Rettssikkerhetsprisen sammen med ytterligere 100 000 kroner fra Pressens Stipendfond og utlyse stipendier til journalister for prosjekter innenfor temaene rettssikkerhet og demokrati.

Stipendmidlene er ment å støtte større eller mindre tiltak som tar for seg de aktuelle temaene og kan enten tildeles som flere stipend eller til én søker i sin helhet. Det kan søkes om prosjektstøtte til kompetanseheving/studier, reiser, redaksjonelle prosjekter eller andre relevante utgifter knyttet til formål som har til hensikt å belyse områdene rettssikkerhet og demokrati.

Stipendene kan søkes av journalister, redaktører eller redaksjoner, og tildeles av Pressens Stipendkomité (STIP). Søknadsfristen er 1. april 2021.

Les mer om stipendiene