Likelønn er et felles ansvar

Publisert 11.03.2021
Sverre Bromander

– Likestilling er ikke bare kvinnenes kamp. Det er vår felles kamp. I denne kampen står likelønn helt sentralt. Her har vi fortsatt har en lang vei å gå, sier Sverre Bromander, leder av Juristforbundet – Stat.

Likelønn er en av arbeidslivets mest seiglivede kamper. Dette går alt for langsomt, og det er uakseptabelt. Kvinnedagens appeller har stilnet, men det bør ikke gå en dag uten at kravet om likelønn adresseres. Kravet om lik lønn for likt arbeid må komme klart og tydelig frem.

Kvinner tjener 87 % av menns lønn

Juristforbundets ferske lønnsundersøkelse viser at gjennomsnittslønnen for kvinner i statlig sektor ligger 89 000 kroner lavere enn for menn. I statlig sektor, der virksomhetene er politisk styrt, tjener altså våre kvinnelige medlemmer bare 87 prosent av hva våre mannlige medlemmer gjør. Dette viser hvordan – eller hvor lite – staten Norge verdsetter kvinnelig arbeidskraft!

Jeg kan ikke forstå at våre statsråder mener dette er politisk akseptabelt innenfor de områdene som er underlagt deres styring. Dette kan ikke fortsette!

Menn får flere toppstillinger

Man kan gjerne møte dette med at kvinner og menn innehar forskjellige stillinger i statlig sektor og at dette forklarer lønnsforskjellene. Det er ikke alene et godt nok argument. Det viser i så fall bare at menn får flere av de lønnsledende stillingene.

Det er uakseptabelt og direkte pinlig at vi har disse lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i politisk styrte virksomheter, sier Sverre  Bromander, leder av Juristforbundet – Stat.