– Frontfagsmodellen har blitt en tvangstrøye

Publisert 17.02.2021
Sverre Bromander

Sverre Bromander, leder av Juristforbundet – Stat. Foto: Thomas Haugersveen

Teknisk beregningsutvalg rapporterer at statlig sektor i fjor var alene om å holde seg innenfor lønnsrammen til frontfaget. – Medlemmene våre blir hengende etter i lønnsutviklingen, og på sikt er det fare for at det offentlige går glipp av viktig kompetanse. Det vil svekke kvaliteten på tjenester vi alle er avhengig av, sier Sverre Bromander, leder av Juristforbundet – Stat.

I 2020 ble frontfagsrammen beregnet til 1,7 %. Partene ble på det sterkeste oppfordret til moderasjon i lønnsoppgjøret fordi Norge var i en vanskelig økonomisk situasjon. Nå viser den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) at offentlig sektor var alene om å forholde seg til rammen.

– Dette svekker tilliten til frontfagsmodellen og måten den blir brukt på. Vi har påpekt dette tidligere, og vi må påpeke det igjen: Når frontfagets ramme blir bruk som en fasit for de etterfølgende lønnsoppgjørene, blir frontfaget en tvangstrøye for offentlig sektor. I tillegg ser det ut som tvangstrøyen er strammet altfor hardt, hevder Sverre Bromander.

– Rammen for fjorårets oppgjør var svært moderat. Dette innebærer at våre medlemmer i staten ikke får en konkurransedyktig lønn. Vi har allerede store utfordringer med at arbeidstakere med høy kompetanse ikke opplever offentlig sektor som tilstrekkelig attraktiv på grunn av lønnsnivået.

Lederen for juristene i staten er bekymret for at kompetansen og kvaliteten i offentlig sektor kan bli svekket.

– De som taper mest på dette vil være alle som bruker viktige offentlige tjenester – tjenester som for mange har blitt avgjørende i en krevende tid. I praksis gjelder det oss alle, mener Sverre Bromander.

Se den foreløpige rapporten fra TBU