Danske økonomer danker ut jurister på lønn

Publisert 07.01.2021

Foto: iStock/FlamingoImages

Utdanning som dreier seg om tall – økonomi, matematikk og statistikk – gir et klart høyere lønnsnivå enn rettsvitenskap i Danmark, viser en omfattende oversikt i Djøfbladet. Best ut av de juridiske studiene kommer graden cand.merc.(jur.) fra Copenhagen Business School, en mastergrad med både forretningsjus og økonomi.

Djøf er Juristforbundets danske søsterorganisasjon og organiserer jurister, økonomer, samfunnsvitere og flere andre akademikergrupper.

Lønnsoversikten i medlemsbladet viser medianlønnen per måned, inklusive pensjonsinnskudd, for ca. 60 yrkesgrupper, 10 år etter ferdig utdanning. Lønnen er oppgitt i danske kroner (ca. x 1,40 i norske kroner).

Forsikringsøkonomene topper listen

Aktuarene eller forsikringsøkonomene fra Københavns Universitet (i Danmark kalles studiet forsikringsmatematikk) kommer best ut med over 1 million kroner i årslønn. Månedslønnen etter 10 år er 83 700 og begynnerlønnen 52 200. Så å si alle aktuarene arbeider i privat sektor. Arbeidsledigheten blant de nyutdannede er på 1 %.

Lønnsmessig er det faktisk et godt stykke ned til gruppene som ligger på andre og tredje plass Matematikk-økonomene (cand.scient.oecon. fra Københavns Universitet) og revisorer fra Copenhagen Business School (CBS). Disse har en månedslønn etter 10 år på hhv. 67 600 og 66 850. Begynnerlønnen er hhv. 43 850 og 45 600. Det store flertallet i begge grupper arbeider i privat sektor, og ledigheten for nyutdannede er hhv. 4 % og 2 %.

Deretter følger de med utdanning i økonomi/matematikk (CBS), økonomi/informasjonsteknologi (CBS)og revisjonsstudier fra andre universiteter utenfor København.

Jurister i privat sektor betales best

Først på 12. plass finner vi de første juristene, men dette er kombinasjonsmastere med både forretningsjus og økonomiske fag fra CBS. Her er månedslønnen 58 500 og begynnerlønnen 38 100. Her arbeider bare to av tre i privat sektor, og ledigheten blant nyutdannede er 6 %.

Rett etter statsviterne finner vi de første rene juristene på 18 plass, utdannet ved Københavns Universitet. For disse er månedslønnen 53 800 og begynnerlønnen 37 200, den høyeste blant nyutdannede jurister fra de ulike universitetene. Disse møter en arbeidsledighet på 5 %. 57 % av KU-juristene arbeider i privat sektor, 36 % i offentlig sektor.

Juristene fra Aarhus Universitet ligger ikke langt etter (20 plass) med 53 500 i månedslønn og 35 500 i begynnerlønn. Ledigheten for de ferske kandidatene er som for København-juristene. Sektorfordelingen er også omtrent lik, 55 % i privat og 36 % i offentlig.

Først et stykke nedpå listen finner vi jurister utdannet ved andre danske universiteter.

Se hele oversikten i Djøfbladet