Lindis gikk opp i lønn ved å bruke lønnsstatistikk

Publisert 21.01.2021

Lindis Stranden. Foto: privat

Lindis Stranden har flere ganger gått opp i lønn ved å bruke Juristforbundets lønnsstatistikk i forhandlinger på jobben. Nå oppfordrer hun alle juristkolleger til å svare på årets lønnsundersøkelse før fristen går ut. Jo flere som svarer, jo sterkere er forhandlingskortet.

Juristforbundet sender hvert år ut en lønnsundersøkelse til alle yrkesaktive medlemmer. Svarene brukes til å lage lønnsstatistikk, som er et viktig verktøy under lønnsforhandlinger. Både for tillitsvalgte som forhandler kollektivt og de medlemmene som forhandler sin egen lønn. Årets undersøkelse har svarfrist 28. januar.

Lønnsstatistikk som forhandlingskort

Lindis Stranden er et av medlemmene som har fått svært godt utbytte av å bruke lønnsstatistikken. Hun jobber som jurist i Bydel Gamle Oslo, og har benyttet lønnsstatistikken flere ganger i lokale lønnsforhandlinger på egen arbeidsplass.

–  Jeg har gått opp til sammen fem lønnstrinn utelukkende ved å bruke Juristforbundets lønnsstatistikk. Ved å begrunne at min lønn, tatt i betraktning stilling og ansvar, er for lav sammenlignet med andre tilsvarende stillinger i kommunen har jeg fått gehør for det, sier Stranden.

Oppfordrer alle til å svare

Jo flere som svarer på lønnsundersøkelsen, desto mer presise blir tallene for hver juridiske yrkesgruppe, og alderssegment. Med høy svarprosent blir statistikken mer troverdig og dermed vanskeligere for arbeidsgiver å motsi i forhandlinger.

– Det er veldig viktig at flest mulig opplyser om sine lønnsbetingelser. På den måten vil undersøkelsen gi et bredt grunnlag som man kan bruke som argument for å heve sin egen lønn. Om få svarer har ikke statistikken så høy verdi, sier Stranden.

– Jeg oppfordrer alle juristkollegaer til å være medlem av Juristforbundet, bruke fordelene og ikke minst svare på lønnsundersøkelsen. Både for å hjelpe andre jurister, men også for selv å få den lønnen man fortjener, avslutter hun engasjert.

Årets lønnsundersøkelse ble sendt til alle yrkesaktive medlemmer 11. januar. Alle som svarer innen 28. januar, blir med i trekningen av fem gavekort à 1000 kroner.