Juristforbundets lønnsundersøkelse bekrefter at frontfaget har blitt en tvangstrøye

Publisert 08.03.2021
Sverre Bromander

Foto: Stig Jarnes

Rammen for frontfaget i lønnsoppgjøret for 2020 var 1.7 %. Resultatene i den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser imidlertid at det kun var i staten og Spekter-bedriftene man holdt seg innenfor denne rammen.

 

Juristforbundets lønnsundersøkelse viser at medlemmene i statlig sektor hadde en lønnsutvikling på 0,7 % i 2020.

– Dette er vesentlig lavere enn i andre sektorer. I tillegg er det både svært ufortjent og svært uheldig at dette skjer med statsansatte i et år hvor de leverte nesten mer enn noen kunne forvente, sier Sverre Bromander, leder av Juristforbundet – Stat. 

Som følge av pandemien er flere enn noensinne avhengige av tjenestene denne gruppen yter.
Denne formidable og særdeles viktige innsatsen hadde fortjent en helt annen verdsetting enn det den får. Slik kan det ikke fortsette sier Bromander.