Oppstart av forhandlingene i Spekter-SAN

Publisert 14.04.2021

Digitale forhandlinger mellom SAN og Spekter. Michael Rummelhoff fra Juristforbundet deltok. Anne-Kari Bratten, leder av arbeidsgiverforeningen Spekter og Birgithe Hellerud, leder av SAN, ledet forhandlingene.

A-delsforhandlingene i Spekter SAN har startet i dag hvor særlig forhandlingsprosessen med frister blir behandlet; blant annet fristene for når lokale forhandlinger og avsluttende sentrale forhandlinger skal være sluttført.

Hovedinnholdet i kravet fremsatt fra SAN overfor Spekter har vært fremhevningen av individuelle lønnsvurderinger basert på avtalte kriterier og at oppgjøret i industrien, frontfaget,  2,7% ikke skal være et tak for forhandlingene. Økonomien i lønnsoppgjøret må vurderes lokalt i den enkelte virksomhet og være gjenstand for reelle lokale forhandlinger.

Dernest vil det forhandles lokalt i virksomhetene i den kommende tiden.

SAN er forhandlingssammenslutningen for Juristforbundets medlemmer i kapittel 1-9 på Spekter-området.