Justering av kontingenten

Publisert 15.12.2021

Hovedstyret har vedtatt å justere medlemskontingenten for 2022 på nivå med forventet prisstigning, altså beregnet konsumprisindeks (KPI).

Dette vil gi rom for et styrket og utvidet medlemstilbud. Kontingenten for studenter holdes uendret.

La vekt på medlemsnytten

Medlemsnytte var hovedfokuset for hovedstyret under vurderingen av kontingentnivået for 2022. Hovedstyret tok utgangspunkt i at forbundets inntekter over tid må balansere det ønskede aktivitetsnivået, og at det i fremtiden ikke er ønskelig å finansiere virksomheten ved lånopptak eller tæring på finansielle reserver.

Videre har hovedstyret ambisjon om ytterligere å styrke forbundets medlemsrettede virksomhet og medlemsfordelene, noe som blant annet vil kreve styrking av sekretariatets ressurser. Den vedtatte justeringen av kontingenten vil bidra til å realisere denne ambisjonen.

Les mer om medlemsfordelene og forbundets mange arrangementer.

14 kroner ekstra per måned

Medlemskontingenten for 2022 øker med 3,5 prosent, etter vedtaket i hovedstyret 8. desember 2021. Siste reelle økning i kontingenten var i 2018.

For deg som betaler ordinær kontingent, betyr dette en økning på 14 kroner per måned, fra 412 til 426 kroner.

Det er også verdt å merke seg at skattefradraget for fagforeningskontingent for 2022 er hevet til 5800 kroner. Innbetalt kontingent kan du trekke fra på din skattbare inntekt, og dermed blir kostnaden for ordinært medlemskap i realiteten senket.

Her er kontingentsatsene

  • Ordinær kontingent kr. 5112,-
  • Halv kontingent kr. 2556,-
  • Redusert kontingent kr. 636,-
  • Studentkontingent kr. 300,-

Les mer om medlemskontingenten.