Juristforbundet deltok i statsbudsjetthøring

Publisert 12.11.2021

Foto: Stortinget Nett-tv

Torsdag 11. og fredag 12. november deltok Juristforbundet på høring i Stortinget, i forbindelse med statsbudsjettet for 2022. Fri rettshjelp, rettssikkerhet for folk flest og påtaleløft i politiet var blant budskapene.

Du kan se opptak av høringen der Dommerforeningen deltar her, Politijuristene her og  der Juristforbundet her.

Presidenten i Juristforbundet, Håvard Holm, sier han hadde forventet et langt mer offensivt statsbudsjett når det kommer til rettshjelp. Det vil han ta opp i høringen i Justiskomiteen.

– Juristforbundet er bekymret over at retten til fri rettshjelp og salærsatsene for offentlig oppnevnte advokater ikke har blitt prioritert for regulering, med det resultat at vi har et stort udekket rettshjelpsbehov. Dette videreføres av den nye regjeringen, som i sitt forslag til budsjettendringer foreslår å øke inntektsgrensen for fri rettshjelp med 10 prosent og salærsatsen med 22 kroner. Det utgjør ikke noen reell endring for folk flest og deres adgang til å få rett, ikke bare ha rett, sier Holm.

Tre ønsker fra Politijuristene

Politijuristene, som til tross for at sorterer under Juristforbundet, møter med egne representanter for å snakke om sine behov og synspunkter på budsjettforslaget. Leder Are Andersen Skjold-Frykholm sier de har tre klare budskap:

  1. Eget budsjett til påtalemyndigheten i politiet.
  2. Påtaleløft med 100 stillinger til påtalemyndigheten i politiet.
  3. Offentlig utredning av påtalemyndighetens organisering.

– Grunnen til at Politijuristene er opptatt av å få et eget budsjett er at dette er den eneste måten vi kan sikre at øremerkede midler gitt til påtalemyndigheten faktisk blir brukt til nye påtalestillinger. PJ har dessverre erfaring med at øremerkede midler til påtalemyndigheten synes å bli brukt til å saldere et allerede trangt politibudsjett, sier Skjold-Frykholm.

Lik tilgang til domstoler og kvalitativt gode avgjørelser innen rimelig tid


Domstolene trenger å bli styrket, var Dommerforeningens overordnede budskap i høringen. Hvor mye som tildeles i statsbudsjettet er sentralt for den dømmende virksomheten og saksavviklingene i domstolene.

– Norske domstoler holder et høyt faglig nivå og har stor tillit i befolkningen. Dette er helt avgjørende at vi bevarer. Skal vi sikre at befolkningen også i fremtiden får lik tilgang til domstoler, kvalitativt gode avgjørelser innen rimelig tid og at domstolene skal kunne utvikle seg i møte med nye utfordringer må Stortinget prioritere domstolene i statsbudsjettet, sier leder av Dommerforeningen Kirsten Bleskestad.