Hvor jobber jurister best?

Publisert 15.11.2021

Foto: iStock/Drazen

Mange arbeidsgivere planlegger nå hvordan den nye arbeidshverdagen skal se ut, etter pandemien. Juristforbundet ønsker å bistå medlemmene ved å kartlegge juristers ønsker og behov.

-  Svarene vil gi oss viktig innsikt i arbeidshverdagen for jurister etter korona og ikke minst kunnskap om hvor og hvordan vi jobber best, sier generalsekretær i Juristforbundet, Magne Skram Hegerberg.

Den viktigste undersøkelsen

Undersøkelsen utføres av Company Pulse og er den siste i rekken av tre. Hensikten med flere undersøkelser er å kartlegge arbeidsplassmønsteret og preferansene til medlemmene over tid.

- Denne tredje og siste runden er den viktigste, fordi det er resultatet fra denne undersøkelsen som gir en pekepinn på hvordan arbeidsmønsteret blir fremover, sier Hegerberg og legger til:

- Resultatene skal brukes til å bistå medlemmene og påvirke fremtidens arbeidsplasser. Jeg håper så mange som mulig tar seg tid til å svare.

Jobber best skjermet

De to forrige undersøkelsene viste at jurister er mest produktive på skjermede arbeidsplasser. Enten det er cellekontor på den tradisjonelle arbeidsplassen eller de kan jobbe uforstyrret på hjemmekontoret. Hovedårsakene er færre avbrytelser og mindre støy enn på delt kontor og i åpne landskap.