Forhandlinger om hovedavtalen i Spekter

Publisert 11.11.2021

Forhandlingsleder i SAN Birgitte Hellerud og Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Hovedsammenslutningene (Akademikerne, SAN, LO, YS og UNIO) og Spekter samles denne uken i Nydalen til hovedavtaleforhandlinger.

Blant temaene er en ny innledning til hovedavtalen, bærekraft/klima og rettigheter for tillitsvalgte. Akademikerne og SAN har på vegne av medlemsforeningene, herunder Juristforbundet, fremmet krav om en rekke forbedringer i avtalen.

Hovedavtalen forhandles ca hvert 4. år. Avtalen regulerer blant annet forhandlingsordningen, medbestemmelse og tillitsvalgtes rettigheter og omfatter helseforetakene og øvrige medlemsvirksomheter i Spekter.