Smittevern på arrangement i regi av Juristforbundet

Publisert 06.12.2021

Juristforbundet har etter hvert opparbeidet gode rutiner for smittevern. Disse er utarbeidet etter et føre-var prinsipp og med ønske om å forebygge videre spredning av covid-19. 

Alle våre arrangement gjennomføres i tråd med de til enhver tid gjeldende anbefalinger og påbud. Av erfaring vet vi at endringer kan komme raskt og med kort varsel.

Hovedstyret oppfordrer derfor samtlige seksjoner til å vurdere hvorvidt det er nødvendig å avholde fysiske møter, middager og arrangement i tiden som kommer. 

Eksisterende råd er ikke til hinder for at enkeltpersoner eller vi som virksomhet kan velge et høyere beskyttelsesnivå. På noen områder gjør det at Juristforbundet gjennomfører tiltak for at du som deltaker på våre arrangement skal føle deg mest mulig trygg. Det kan for eksempel være økt avstand mellom deltakerne og bruk av hurtigtesting før deltakelse på arrangement.

Inntil videre vil det utpekes en smittevernansvarlig for det enkelte arrangement. Vedkommende har ansvar for smittevern ved gjennomføringen av det enkelte arrangement og eventuell oppfølging i etterkant av arrangementet.

Vi oppfordrer alle som deltar på våre arrangement å laste ned smittestoppappen som er utviklet av FHI. Der vil du få et varsel om du er å regne som nærkontakt til en person som har fått påvist smitte av covid-19 og registrert det i appen. I tillegg vil du kunne varsle dine nærkontakter om du skulle få påvist smitte. Personvern vil bli ivaretatt i samsvar med GDPR og smittevernlovgivningen.

Ansees det nødvendig bør det sørges for tilstrekkelig avstand mellom deltakerne (minst en meter) og mulighet for å benytte hurtigtester før ankomst.

Selv om mye fortsatt er lov, er det ikke nødvendigvis lurt.

Har du spørsmål om smittevern i Juristforbundet, kan du kontakte oss på smittevern@juristforbundet.no