Enighet i mellomoppgjøret for sykehusene

Publisert 24.06.2021

Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse. Foto: Akademikerne

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for sykehusene. Resultatet er på linje med resten av offentlig sektor.

De innledende forhandlingene startet 16. april. Siden da har Legeforeningen gjennomført sentrale forhandlinger og alle foreninger har gjennomført lokale forhandlinger.

– Vi har erfarne og kompetente tillitsvalgte som har forhandlet frem avtalene lokalt. Dette er i tråd med det vi mener er god lønnspolitikk – der det enkelte sykehus kan bruke lønnsforhandlingene aktivt for å beholde nødvendig kompetanse, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Få uenigheter

Kun et fåtall lokale avtaler måtte tas inn i de avsluttende forhandlingene sentralt på grunn av uenigheter.

- Vi berømmer de lokale parter for årets forhandlingsarbeid. Vi mener likevel at de lokale forhandlingene er for bundet av både sentralt fastsatte rammer og frontfaget. Det gir for lite fleksibilitet og for begrensede muligheter lokalt. Frontfaget skal være en norm over tid, ikke en fasit i de enkelte lønnsoppgjørene, sier Frøyland.  

Enigheten gjelder Spekters forhandlingsområder 10 — Helseforetak, samt 13 — Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. Med dagens enighet er alle de lokalt inngåtte avtalene (B‑avtaler) for mellomoppgjøret godkjent. 

Se protokoll