Juristforbundet slutter seg fullt ut til uttalelsen fra Dommerforeningen om reversering av domstol-reformen

Publisert 08.10.2021

Foto: Thomas Haugersveen

– Juristforbundet slutter seg fullt ut til uttalelsen fra Dommerforeningen. Knapt et halvår har gått siden domstolsreformen ble innført. En reversering av denne vil kaste domstolene ut i en ny omfattende og ressurskrevende prosess, sier Juristforbundets president Håvard Holm.
 
– Det som behøves nå er ro og forutsigbarhet, ikke minst for de ansatte i domstolene, men også for brukerne. Jeg håper politikerne lytter til de klare uttalelsene som er kommet fra domstolledere og fra de domstolansattes organisasjoner, og tar seg tid til å la reformen virke før resultatene evalueres, sier Holm.