Arbeid for innsattes rettssikkerhet hedres

Publisert 08.09.2021

Vinnere av Rettssikkerhetsprisen 2021, advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist. Foto: Eivind Senneset / Thomas Haugersveen

 

Rettssikkerhetsprisen 2021 er tildelt advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist for deres utrettelige og årelange innsats for å ivareta rettssikkerheten til og bedre soningsforholdene for de innsatte i norske fengsler.

Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006. Blant tidligere vinnere er Tor-Aksel Busch, Fahkra Salimi, Tore Sandberg, Carsten Smith, Ada Sofie Austegard, Asbjørn Kjønstad og Gatejuristen. Prisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen 6. oktober.

For dem som får lite omtanke fra samfunnet

Juryen skriver i sin begrunnelse for pristildelingen: «Koronapandemien som har preget det siste året har rammet de svakeste gruppene i samfunnet hardt. Dette gjelder i særlig grad de som soner lange fengsels- og forvaringsstraffer.

De innsatte er allerede en marginalisert og sårbar gruppe, som storsamfunnet både er blinde for og sjelden levner mye omsorg.

Et fengsel er en lukket verden. De som lever der, er fullstendig prisgitt det rådende soningsregimet. Under pandemien har strenge smitteverntiltak ytterligere forverret situasjonen gjennom økt isolasjon, redusert sosial kontakt og færre aktiviteter.

De som sitter inne, er ingen ressurssterk pressgruppe. De har sjelden mulighet til å ytre seg på en måte som får makten til å lytte. De færreste går i demonstrasjonstog for anstendige soningsforhold. Dette er heller ikke et tema som snur velgergrupper eller får oppmerksomhet ved valg.

Derfor er de innsatte avhengige av enkeltpersoner som taler deres sak. Årets prisvinnere har på hvert sitt vis gjort en årelang og iherdig innsats for å ivareta rettighetene til innsatte i norske fengsler.

Begge har markert seg som klartenkte og prinsipielle samfunnsdebattanter, som uten å vike hever stemmen for personer som resten av samfunnet verken vier særlig omtanke eller oppmerksomhet.»

Oppmerksomhet på rettighetsmangler

Juryen har lagt vekt på at prisvinnerne fra hver sin posisjon har jobbet aktivt for rettssikkerheten til særlig sårbare grupper som selv er frarøvet muligheten til å tale sin sak. De har også skaffet oppmerksomhet rundt vesentlige rettssikkerhetsmangler ved samfunnets behandling av innsatte.

Videre har prisvinnerne vært pådrivere for endringer i både regelverk og soningsforhold som i stor grad påvirker hverdagen til de innsatte i norske fengsler. Ved å kommunisere klare og tydelige budskap har de satt innsatte bedre i stand til å ivareta sine rettigheter.

Juryens sammensetning

Juryen for Rettssikkerhetsprisen 2021 har bestått av:

  • advokat Anders Anundsen (leder), Advokatfirmaet Lønnum DA
  • førsteamanuensis Anine Kierulf, Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo,
  • politisk redaktør Eirin Eikefjord, Bergens Tidende,
  • lagdommer Susann Funderud Skogvang, Hålogaland lagmannsrett
  • advokat Jon Wessel-Aas, Advokatfirmaet Lund & Co DA.

Les juryens begrunnelse