Fremmedkrigere, barnebilder på nett, juristmangel og mediepress

Publisert 16.06.2021

Foto: iStock.com/porcorex

Dette er temaer på Rettssikkerhetskonferansen 6. oktober, nå tilbake i Gamle Logen i Oslo, men som også blir strømmet direkte. Dessuten blir årets Rettssikkerhetsprisen blir delt ut, og vi tar opp igjen debatten om tildelingen av fjorårets Rettssikkerhetspris.

Forhåpentligvis kan alle som ønsker, følge det spennende programmet i Gamle Logen. Men har du lang reisevei eller smittevernet begrenser størrelsen på publikum, kan du følge konferansen på en skjerm nær deg.

Fremmedkrigere og juristmangel

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl ved Universitetet i Oslo, kjent som fast kommentator under det amerikanske presidentvalget i NRK, vil holde et innlegg med arbeidstittelen «Fremmedkrigere, krigsforbrytelser og folkerett». Det finnes mange meninger om dette, og på konferansen får vi høre advokat Nils Christian Nordhus og forsker/forfatter/kommentator Asle Toje, som også er nestleder i Nobelkomiteen.

Nesten halvparten av norske kommuner mangler in house juridisk kompetanse. Det går på bekostning av innbyggernes rettssikkerhet, hevder leder av Juristforbundet – Kommune, Benedicte Gram-Knutsen, fra Gamle Logens talerstol. Vi møter også helse- og omsorgssjef Anne Berit Vullum i Sunndal kommune, som har valgt å ansette en jurist for å sikre et lovmessig tjenestetilbud på sitt fagområde.

Mediene som venn eller fiende

Påvirker mediene utfallet av straffesaker? Spør Juristforbundets kommunikasjonsrådgiver Vegard Valestrand. Blant dem som skal svare på spørsmålet, er politisk redaktør Frithjof Jacobsen i Dagens Næringsliv, Leder for etterretning og etterforskning Grete Lien Metlid ved Oslo politidistrikt og advokat Marius Oscar Dietrichson, leder av Advokatforeningens forsvarergruppe.

Har jeg lov til å legge ut bilder av barna mine på nett? Advokat Claude A. Lenth, Advokatfirmaet Hjort DA, medlem av Juristforbundets fagutvalg for personvern, tar for seg et viktig spørsmål i vår verden av sosiale medier.

Rettssikkerhetsprisen 2020 gikk til Den norske rettsstaten. Bommet juryen? Jurylederen fra i fjor, førsteamanuensis Anine Kierulf ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, tar debatten med en av de sterkeste kritikerne, professor Hans Fredrik Marthinussen ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Som sedvanlig vil Rettssikkerhetsprisen deles ut, og prisvinneren vil holde årets Rettssikkerhetsforedrag. Årets konferansier er advokat Ida Andenæs.


Se fjorårets Rettssikkerhetskonferanse