Etiske retningslinjer

Juristforbund ønsker at medlemmene skal ha et etisk fokus i sin yrkesutøvelse og bidra til en kontinuerlig etisk diskusjon og bevisstgjøring. Derfor har forbundet vedtatt etiske retningslinjer for jurister.

Etikk er rettslige og etiske normer som styrer juridisk argumentasjon og juridisk yrkesatferd. De etiske utfordringene for jurister generelt er knyttet til anvendelsen av rettskildeprinsippene, argumentasjon, opptreden, samt sentrale yrkesetiske krav.

Juristforbundet mål med de etiske retningslinjene er å øke bevisstheten til de enkelte jurister og ledere når det gjelder etisk kvalitet i sitt arbeid. Dette for å gi klienter, brukere og innbyggere en større tillit til profesjonen.