Juss for russ

I samarbeid med Juristenes Utdanningssenter har vi laget kurset Juss for russ. Juss for russ gir deg som russ nødvendig informasjon i forkant – under – og etter russetiden. Dette kurset er også nyttig for foresatte som har ungdom på vei inn i russetiden. 

Juss for russ gir deg en innføring i noen av de viktigste reglene i forbindelse med russetiden, og hva du bør tenke på før du inngår avtaler om utstyr, låter og kjøretøy. 

Del 1: Før russetiden begynner

Les alle avtaler nøye! Ingrid Bjørneset Herse og Nils Kristian Lie fra CMS Kluge Advokatfirma gjennomgår hva du bør tenkte på før du undertegner en avtale.

 

 

Del 2: Internavtalen - inngåelse og innhold

Her får du oversikt over rettigheter og plikter som kan reguleres i internavtalen i.Lie
belyserforhold rundt organisering, ansvar og økonomi.

 

Del 3: Internavtalen - finansiering

Nils Lie gjennomgår forholdene knyttet til finanisiering og fullmakter. Her får du også
nyttige innspill til hvordan fordele tap eller fortjeneste etter endt russetid.

Del 4: Avtaler med leverandører

Hva er det viktig å være klar over når avtaler om dugnadsarbeid, russelåter og
forhåndsbetalinger skal inngås? Bli oppmerksom på de største fallgruvene.

Del 5: De ulike avtalene

I denne delen belyses hva som bør være med i russebuss-kontrakten, som blant annet
forholdknyttet til leie, aggregat, lakkering, sjåfør, lyd og lys.

 

Del 6: Kjøp og salg av russebuss og russebil

Her får du en oversikt over det som er nyttig å vite knyttet til kjøp av russebuss, selve
kontrakten og salg av kjøretøyet.Del 7: Personvern

Ove André Vanebo fra CMS Kluge Advokatfirma gjennomgår det du trenger å vite om GDPR og personopplysningsloven, åndsverkloven og straffeloven.