Studentverv i Juristforbundet

Fakultetstyret på UiO

Hva er et fakultetsstyre (lokalstyre)?

Juristforbundet har på de juridiske fakultetene i Tromsø, Bergen og Oslo hvert sitt lokale styre som består av leder, nestleder, arrangementsansvarlig, rekrutteringsansvarlig og markedsansvarlig. Leder og nestleder sitter også i det nasjonale seksjonsstyret.

Les mer her om fakultetsstyret (lokalstyret)

Hvorfor skal jeg bli med?

Er du interessert i utdanningspolitikk og studenters rettigheter? Som en interesseorganisasjon for jurister og jusstudenter jobber vi hver dag for at jusstudenter skal ha de beste forholdene både under og etter studiene.

Under studietiden knytter man noen av sine viktigste bekjentskaper. Ved å bli med i et lokalstyre får du mulighet til å bli kjent med og knytte kontakt med tillitsvalgte fra alle de juridiske lærestedene. Å engasjere deg ved siden av studiene gjør deg også mer attraktiv for kommende arbeidsgivere.

Tar det mye tid?

Du bør regne med å bruke litt tid på arrangementer, møter og å stå på stand. Men det vil ikke gå utover dine eventuelle andre verv og/eller deltidsjobb. Alt i alt vil tidsbruken være verdt erfaringen!

Hva kan jeg utrette?

Som lokalvalgt er du med å bestemme hvilke arrangementer som skal arrangeres på ditt studiested. Videre bidrar du til å utvikle Juristforbundets meninger om utdanningspolitikk, og sikrer deg og dine medstudenter en enklere overgang til arbeidslivet.

Hva får jeg oppleve?

Du lærer om hvordan det er å være tillitsvalgt i en fagforening/interesseorganisasjon. I tillegg til dette får du delta på hyggelige middager og aktiviteter sammen med resten av styret, som for eksempel sommer- og juleavslutning.

Som leder og nestleder vil du delta på styremøter. Disse arrangeres som regel både i Oslo, Bergen og Tromsø, men av og til andre steder også, som for eksempel Kristiansand, hvor vi har en del medlemmer som studerer bachelor.

Når det er valg - hva skjer da?

Det sittende styret vil informere om sine oppgaver, og det vil selvfølgelig være mulighet til å stille spørsmål. Du kan stille til valg på det vervet du ønsker. Hvis det er flere som stiller til samme verv, er det mulig du må holde en liten appell om hvorfor nettopp du passer.

Blir du valgt, vil du tiltre vervet i forbindelse med studentseksjonens årsmøte første helgen i februar. Du vil få opplæring og overlevering av arbeidsoppgaver.

Se hvordan Juristforbundet – Student er organisert


Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt på student@juristforbundet.no