JF - Kommune

Juristforbundet – Kommune er Norges Juristforbunds seksjon for jurister ansatt i kommuner, fylkeskommuner, interkommunale virksomheter og kommunale foretak. Seksjonen dekker de kommunale tariffområdene KS, KS Bedrift og Oslo kommune. Juristforbundet har i tillegg partsforhold i Energiavtale 2 som forvaltes av KS Bedrift