JF-K Alver

Leder:
Madeleine Fonnes Aase
Alver kommune
Styremedlemmer:
Heidi Bentsen
NAV Alver (kommune)
Hanne Marie Evensen
Alver kommune
Varamedlemmer:
Tone Furustøl
Alver kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124