Juristforbundet - Privat

Juristforbundet – Privat er forbundets medlemsseksjon for jurister ansatt i privat sektor. Seksjonen omfatter individuelt innmeldte medlemmer i Juristforbundet tilknyttet privat sektor, herunder advokater ansatt i privat virksomhet, advokatfullmektiger og advokater/rettshjelpere som har individuelt medlemskap i Juristforbundet.

Privat sektor omfatter også halvoffentlige  virksomheter, særlovselskaper og andre fristilte offentlige virksomheter der lov om statsansatte (statsansatteloven) ikke gjelder.

Kontaktperson i sekretariatet

Eline Sekkelsten Østby
Seksjonskonsulent JF – Privat
Mobil: 984 25 700
Michael J. H. Rummelhoff
Seniorrådgiver Advokatfullmektig MNA
Seksjonskontakt JF – Privat
Mobil: 99 64 75 99