Hvordan etablere bedriftsgruppe

Vi har tro på verdien av å ha gode juristfellesskap og ønsker å bidra til å etablere dette for dere som jobber i privat sektor.

Vår erfaring er at et samarbeid gir økt faglig og sosialt fellesskap og bidrar til å styrke juristenes interesser på arbeidsplassen. Den beste måten å ivareta det på er ved å opprette en lokal bedriftsgruppe.

Aktivitetsnivået er helt opp til bedriftsgruppen selv. Det kan spenne fra det rent sosiale og faglige, til i større grad å fremme juristenes interesser.

En bedriftsgruppe gir mange fordeler

 • Økt faglig og sosialt juristfellesskap.

 • Den tillitsvalgte kan opptre på vegne av alle medlemmene på arbeidsplassen og få mulighet til å medvirke i prosesser som angår dere alle.
 • Sentrale ressurser i Juristforbundet kan brukes til lokale arrangementer.

 • Bedriftsgruppen kan dra nytte av Juristforbundets bransjekunnskap og arbeidsrettslige kompetanse.

 • Juristforbundet inviterer til tillitsvalgtkurs / opplæring og nettverksbygging.

 • Bedriftsgrupper sørger for at medlemmene sikres medinnflytelse lokalt. I omstillingsprosesser kan bedriftsgruppen påvirke hvordan resultatet blir til slutt.

 • Om ønskelig mulighet til å avtale rettigheter gjennom tariffavtale.

Det er enkelt å starte en bedriftsgruppe


Dere trenger kun være to medlemmer

 • Juristforbundet kan bistå med gjennomføring av stiftelsesmøtet (herunder innkalling). Om ønskelig deltar vi gjerne også på møtet. Vi kan invitere til et informasjonsmøte om hva en bedriftsgruppe innebærer, og hva Juristforbundet kan bidra med.
 • Hvis det er enighet på stiftelsesmøtet om å etablere bedriftsgruppen velges det et styre (fleksibelt antall) og vedtas vedtekter. Referat sendes til Juristforbundets sekretariat.

 • Juristforbundet eller gruppen selv sender melding til bedriften om at det er etablert en bedriftsgruppe med informasjon om hvem som er gruppens tillitsvalgte.

 • Om ønskelig kan vi også bistå med etablering av tariffavtale.

Ønsker du å bidra til et styrket juristsamarbeid eller har andre innspill til hva Juristforbundet kan bidra med? Jeg vil gjerne høre fra deg.

Andrea Svensson
Rådgiver
Mobil: 99364919
Morten Vollset
Rådgiver
Seksjonskontakt JF – Privat
Mobil: 99024567