Styremedlemmer

Leder:
Anders Schrøder Amundsen
Den norske legeforening
Styremedlemmer:
Harald Platou
Helse Sør-Øst - Oslo Universitetssykehus HF - Ullevål sykehus
Line Wittrup
ABB AS IA Bergen
Ina Annett Grunnvåg
Mestergruppen AS
Nestleder:
Jon Ole Bjørklund Whist
Norges Farmaceutiske Forening
Varamedlemmer:
Advokat Paal Berg Helland
Econa
Anne-Marie Berg
Advokatgården Munkegata DA