JF-K Drammen

Drammen kommunes Juristforening (DKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Drammen kommune
Styremedlemmer:
Drammen kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124