JF-K Drammen

Drammen kommunes Juristforening (DKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Haakon Grøstad Hennum
Drammen kommune
Styremedlemmer:
Ida Kristine Berg-Johnsen
Drammen kommune - Kommuneadvokaten i Drammensregionen
Varamedlemmer:
Drammen kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Mobil: +4790791124