JF-K Oslo

Oslo kommunes Juristforening (OKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune. Oslo kommunes Juristforening er kommunens største forening for jurister, med omtrent 300 medlemmer og tillitsvalgte i de fleste enheter i kommunen.

Oslo kommunes juristforening arrangerer årlig flere medlemsmøter med tema knyttet til blant annet forhandlinger og lønn, i tillegg til faglig oppdatering. Videre arrangerer OKJ sosiale arrangementer for medlemmene, hvor man kan bli kjent med og utveksle erfaringer med andre jurister i kommunen.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og som tjenestemannsorganisasjon har OKJ fulle forhandlingsrettigheter.

Leder:
Ingvild Garberg
Oslo kommune - Fornebubanen
Styremedlemmer:
Oslo kommune - Bydel 5 Frogner
Ole Thomas Berge
Oslo kommune - Oslo Havn KF
Thale Blanck Torkildsen
Oslo kommune - Byrådsavdeling for næring og eierskap
Marit Hvaal Størdal
Oslo kommune - Brann- og redningsetaten
Varamedlemmer:
Asbjørn Karlsrud
Oslo kommune - Vann- og avløpsetaten
Sirin Engen
Oslo kommune - Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
Lisa Eik Svanes
Oslo kommune - Barne- og familieetaten