JF-K Oslo

Oslo kommunes Juristforening (OKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune. Oslo kommunes Juristforening er kommunens største forening for jurister, med omtrent 300 medlemmer og tillitsvalgte i de fleste enheter i kommunen.

Oslo kommunes juristforening arrangerer årlig flere medlemsmøter med tema knyttet til blant annet forhandlinger og lønn, i tillegg til faglig oppdatering. Videre arrangerer OKJ sosiale arrangementer for medlemmene, hvor man kan bli kjent med og utveksle erfaringer med andre jurister i kommunen.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og som tjenestemannsorganisasjon har OKJ fulle forhandlingsrettigheter.

Leder:
Thale Blanck Torkildsen
Oslo kommune - Byrådsavdeling for næring og eierskap
Styremedlemmer:
Cathrine Nordeide
Oslo kommune - Vann- og avløpsetaten
Oslo kommune - Plan- og bygningsetaten
Nestleder:
Ole Thomas Berge
Oslo kommune - Oslo Havn KF
Varamedlemmer:
Ingvild Garberg
Oslo kommune - Fornebubanen
Ingvild Myrvold Solberg
Oslo kommune - Vann- og avløpsetaten
Cecilie Andrea Løvseth Arnesen
Oslo kommune - Sykehjemsetaten
Steffen Rame Wulfsberg
Oslo kommune - Sykehjemsetaten

Kontaktperson i sekretariatet

Hanne Eie Sudland
Seniorrådgiver
Mobil: +4790957404