JF-K Larvik

Leder:
Anne-Margrethe Kjønniksen
Larvik kommune
Styremedlemmer:
Larvik kommune
Ida Helene R. Johansen
Larvik kommune
Varamedlemmer:
Hilde Wang Sveva
Larvik kommune
Larvik kommune