JF-K Bergen

Bergen kommunes Juristforening (BKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Hilde Rasmussen Nilsen
Bergen kommune
Styremedlemmer:
Reidun Våge Danielsen
Bergen kommune
Ellen Halden Aarrestad
Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom
Bergen kommune - Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Ola Mikal Ones
Bergen kommune - Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Kristina Rognaldsen
NAV Bergenhus (kommune)
Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom
Silje Selvik Fjose
Bergen kommune - Barnevernstjenesten Arna og Åsane
Hans Christian Mork
Bergen kommune - Bymiljøetaten
Nestleder:
Kay André Brudvik Haugen
Bergen kommune - Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom
Varamedlemmer:
Trond Håkon Stadheim
Bergen kommune - Plan- og bygningsetaten
Marit Lillevik Bårdsen
Bergen kommune - Kommuneadvokaten

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124