JF-K Bergen

Bergen kommunes Juristforening (BKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Tina Dale Tønnessen
Bergen kommune - BBU Kommunaldirektørens stab
Styremedlemmer:
Hilde Rasmussen Nilsen
Bergen kommune
Reidun Våge Danielsen
Bergen kommune
Johan Sverre Rivertz
Bergen kommune
Ellen Halden Aarrestad
Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom
Bergen kommune - Plan- og bygningsetaten
Bergen kommune - Etat for bygg og eiendom
Kay André Brudvik Haugen
Bergen kommune - Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom
Silje Selvik Fjose
Bergen kommune - Barnevernstjenesten Arna og Åsane
Hans Christian Mork
Bergen kommune - Bymiljøetaten
Varamedlemmer:
Bergen kommune
Charlotte E. Johansen
Bergen kommune - Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124