JF-K Indre Østfold

Leder:
Martha S. Krog
Indre Østfold kommune
Styremedlemmer:
Kristina I.E. Folkenborg
Indre Østfold kommune
Veronica Jørgensen
Indre Østfold kommune
Susanne Anette Haugli Stone
Indre Østfold kommune
Varamedlemmer:
Hege Sehested Zakariassen
Indre Østfold kommune
Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF-K
Mobil: 907 91 124