JF-K Stavanger

Stavanger kommunes Juristforening (SKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Stavanger kommune - Bymiljø og utbygging
Styremedlemmer:
Stavanger kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124