JF-K Stavanger

Stavanger kommunes Juristforening (SKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Stavanger kommune - Juridisk avdeling
Styremedlemmer:
Stavanger kommune
Varamedlemmer:
Stavanger kommune - Kommuneadvokaten

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Mobil: +4790791124