JF-K Sandnes

Sandnes kommunes Juristforening er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Sandnes Havn KF
Nestleder:
Janne Andorsen Morais
Sandnes kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Mobil: +4790791124