JF-K Sandnes

Sandnes kommunes Juristforening er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Sandnes Havn KF
Nestleder:
Sandnes eiendomsselskap

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124