JF-K Tromsø

Tromsø kommunes Juristforening (TKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Tromsø kommune - Eiendom
Styremedlemmer:
Erling Myrland
Tromsø kommune
Jørgen Stang Aas Eide
Tromsø kommune - Kommuneadvokaten
Linn-Mari Efraimsen Rasch
Tromsø kommune
Varamedlemmer:
Tromsø kommune
Tromsø kommune - Byutvikling
Tom André Thoresen
Tromsø kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124