JF-K Tromsø

Tromsø kommunes Juristforening (TKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Tromsø kommune
Styremedlemmer:
Guro Rustad Grebstad
Tromsø kommune - Byutvikling
Maria Wilhelmsen
Tromsø kommune - Byggesakskontoret
Kim-Runar Dalberg Olsen
Tromsø kommune - Eiendom
Varamedlemmer:
Jørgen Stang Aas Eide
Tromsø kommune - Kommuneadvokaten
Linn-Mari Efraimsen Rasch
Troms fylkeskommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Mobil: +4790791124