JF-K Trondheim

Trondheim kommunes Juristforening (TKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Toril S. Hjelm-Hansen
Trondheim kommune - Eierskapsenheten
Styremedlemmer:
Yngvild Svarva Nielsen
Trondheim Kommune - Ombud for helse, omsorg og oppvekst
Per Kaas
Trondheim kommune - Helse- og velferdskontor Midtbyen
Varamedlemmer:
Hilde Ringard
Trondheim kommune- Enhet for legetjenester og smittevernarbeid
Astri Finnanger
Trondheim kommune - Byplankontoret

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Mobil: +4790791124