JF-K Trondheim

Trondheim kommunes Juristforening (TKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Toril S. Hjelm-Hansen
Trondheim kommune - Eierskapsenheten
Styremedlemmer:
Torbjørn Kayser
Trondheim kommune - Byplankontoret
Varamedlemmer:
Yngvild Svarva Nielsen
Trondheim kommune - Oppvektskontoret
Trondheim kommune - Byggesakskontoret

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124