JF-K Vestland fylkeskommune

Leder:
Cecilia Olsen
Vestland fylkeskommune- Avdeling for organisasjon og økonomi
Styremedlemmer:
Nils Tore Eldegard
Vestland fylkeskommune
Bjørn Erik Linde
Vestland fylkeskommune Skyss Kringom
May Britt Kvernevik Hodne
Vestland fylkeskommune
Nestleder:
Janne Beate Singh
Vestland fylkeskommune - Avdeling for opplæring og kompetanse