JF-K Vestland fylkeskommune

Leder:
Lars-Helge Trones
Vestland fylkeskommune
Styremedlemmer:
Nils Tore Eldegard
Statens vegvesen - Divisjon Trafikant og kjøretøy - Bergen
Bjørn Erik Linde
Vestland fylkeskommune
Signe Rauboti
Vestland fylkeskommune
Gunnhild Sande
Vestland fylkeskommune - Avdeling for infrastruktur og veg
Johannes Hamre
Vestland fylkeskommune - Avdeling for infrastruktur og veg

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Mobil: +4790791124