JF-K Bodø

Bodø kommunes Juristforening (TKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Marianne P. Bygdnes
Bodø kommune
Styremedlemmer:
Tonje Gundersen Fossli
Bodø kommune - Teknisk avdeling
Cathrine Hoff Mikalsen
Bodø kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Mobil: +4790791124