JF-K Bodø

Bodø kommunes Juristforening (TKJ) er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune.
Leder:
Anette Bjørklund
Bodø kommune
Styremedlemmer:
Øyvind Arntzen
Bodø kommune
Marie Stenhammer Berntzen
Bodø kommune