JF-K Ålesund

Leder:
Margrete Mork Müller
Ålesund kommune
Styremedlemmer:
Lis Christin Vikse
Ålesund kommune - VH Plan og Bygning
Yngvil Hammerhaug
Ålesund kommune
Ingeborg Velsvik Berge
Ålesund kommune
Nestleder:
Ine Birgitte Nyhus
Ålesund kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Mobil: +4790791124