JF-K Follo

Juristforbundet Follo er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune, og organiserer ansatte i kommunene Frogn, Nesodden, Enebakk, Nordre Follo, Vestby og Ås.

Leder:
Hilde Jerstad
Nordre Follo kommune - Byggesak
Styremedlemmer:
Hanne Marthe Lauritsen
Nordre Follo kommune - Byggesak
Aneta Belco Johansson
Vestby kommune
Varamedlemmer:
Nesodden kommune
Nesodden kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Mobil: +4790791124