JF-K Follo

Juristforbundet Follo er en medlemsforening under seksjonen Juristforbundet – Kommune, og organiserer ansatte i kommunene Frogn, Nesodden, Enebakk, Oppegård, Ski, Vestby og Ås.
Leder:
Nordre Follo kommune
Styremedlemmer:
Tonje Fjell Olufsen
Frogn kommune
Frogn kommune
Varamedlemmer:
Nordre Follo kommune
Nesodden kommune

Kontaktperson i sekretariatet

Erik Graff
Spesialrådgiver
Seksjonskontakt JF – Kommune
Mobil: 907 91 124